prawnicy

Co to jest prawo karne?

Prawo karne jest gałęzią prawa, która zajmuje się tymi, którzy popełniają przestępstwa. Zbrodnie są ogólnie definiowane jako zachowania dewiacyjne, które naruszają normy społeczne. To, co jest uważane za normę społeczną i to, co jest uważane za odbiegające od normy, określane jest przez dane państwo. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, jeśli chodzi o kary za różne przestępstwa.

Kary za przestępstwa zależą od nasilenia popełnionej zbrodni i tego, gdzie zostało popełnione dane przestępstwo. W Stanach Zjednoczonych, zbrodnie są klasyfikowane w dwóch głównych kategoriach: przestępstw i wykroczeń. Do zbrodni zaliczamy poważne przestępstwa, za które grozi kara roku więzienia lub nawet więcej (np. rozbój, morderstwo).

Czym są wykroczenia?

prawoWykroczenia są mniej poważnymi przestępstwami, za które grozi kara więzienia maksymalnie do roku (np. drobna kradzież, wandalizm). Osoby oskarżone o zbrodnie mają pewne prawa wynikające z Konstytucji Stanów Zjednoczonych, które chronią je przed niesprawiedliwym traktowaniem.

Niektóre z tych praw to: prawo do adwokata, prawo do nieobciążania samego siebie, prawo do szybkiego i jawnego procesu oraz prawo do odwołania. Konsekwencje dla osób skazanych za popełnienie przestępstwa mogą zmienić życie człowieka. Zawsze będą miały znaczący wpływ na wybór ich kariery, możliwości edukacyjne i wolność osobistą.

Jak znaleźć adwokata?

Z tego powodu, bardzo dobrym pomysłem będzie zapewnienie sobie wykwalifikowanego obrońcy, jeśli osoba została oskarżona o popełnienie przestępstwa. Adwokat w sprawach karnych może nie tylko pomóc zrozumieć swoje prawa, ale także upewnić się, że te prawa są chronione. Oprócz ochrony swoich praw, wykwalifikowany adwokat zapewni Ci silną linię obrony. Skontaktuj się z profesjonalnym i doświadczonym prawnikiem, jeśli zostałeś aresztowany lub podejrzewasz, że możesz zostać aresztowany.

Posiadanie wykwalifikowanego obrońcy u swego boku może pomóc uniknąć błędów, które mogą wpłynąć negatywnie na nasze sprawy. Dodatkowo mając adwokata, będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby opracować strategię swojej obrony. Adwokat może też dokładnie zbadać zarzuty, jakie możesz napotkać podczas rozprawy w sądzie. Prawo karne dotyczy ścigania przez rząd osób za czyn, który został sklasyfikowany jako przestępstwo. W sprawie karnej, państwo za pośrednictwem prokurator wszczyna postępowanie. Osoby skazane za popełnienie przestępstwa mogą zostać uwięzione lub ukarane grzywną lub skazane na więzienie i karę finansową. Większość przestępstw składają się z dwóch elementów: ustawy i stanu psychicznego.